Beste av 2011: Atmosfæren over Japan ble raskt oppvarmet før jordskjelvet M9

Geologer har lenge undret seg over anekdotiske rapporter om merkelige atmosfæriske fenomener i dagene før store jordskjelv. Men det har vært vanskelig å finne gode data for å sikkerhetskopiere disse historiene. De siste årene har imidlertid ulike team satt opp atmosfæriske overvåkingsstasjoner i jordskjelvsoner og en rekke satellitter er i stand til å sende tilbake data om tilstanden til den øvre atmosfæren og ionosfæren under et jordskjelv. I fjor så vi på noen fascinerende data fra romfartøyet DEMETER som viser en betydelig økning i ultralavfrekvente radiosignaler før jordskjelvet på Haiti i januar 2010. I dag, Dimitar Ouzounov ved NASA Goddard Space Flight Center i Maryland og noen få venner presentere dataene fra jordskjelvet i Tohoku som ødela Japan 11. mars. Resultatene deres, selv om de er foreløpige, er øyeåpnende. De sier at før jordskjelvet M9 økte det totale elektroninnholdet i ionosfæren dramatisk over episenteret, og nådde maksimalt tre dager før skjelvet rammet. Hele historien hergjemme seg